2. Wensen en eisen » SiebenhellerBouw.nl
2. Wensen en eisen Een ruwe schatting maken.

Particulier

Het vervolg op de brainstorm houd in dat we kijken naar uw wensen en eisen. Hier worden dromen en ideeën omgezet in een reëel PVE = Programma van Eisen.

Nadat er een veelvoud van bouwdetails besproken is tijdens de brainstormsessie, kijken we in dit bouwblok naar de samenhang van de wensen en eisen. Bij het opstellen van het programma van eisen houd ik altijd rekening met het budget en de kosten. Door in een vroeg stadium deze afstemming te monitoren, ontstaan er geen wezenlijke kostenexcessen in de begrotingsfase.

Voorbeeldproject nieuwbouw woonhuis: welke stijl? Wat is het beeld- en kwaliteitsplan? Welk bestemmings- en verkavelingsplan? Wat is het budget? Welk afwerkingsniveau wenst u? Look and feel van woning? Een moodboard van de woning helpt uw wensen en eisen om te zetten in resultaat.

PVE samenstellen

Zakelijk

Het Programma van Eisen (PVE) is een wezenlijk onderdeel van de projectontwikkeling. Wordt er volgens BREEAM (duurzaam) gebouwd? Of zijn er andere labels en richtlijnen waaraan u wilt of moet voldoen? In dit bouwblok wordt er zorgvuldig gekeken naar de wensen en eisen van u als opdrachtgever.

In dit bouwblok gaan we uw wensen en eisen in kaart brengen. Hiermee starten we met het opsommen van details: waar moet het project aan voldoen?

Voorbeeldproject koel- en vrieshuis: wat is het gewenste palletaantal? Wat is daardoor de oppervlakte? Wat moet de hoogte zijn? Welke temperatuur wenst u? Welk type stelling wenst u? Welk afwerkingsniveau? Aan welke normen (HACCP) moeten de koel- en vriescellen voldoen? De antwoorden op deze vragen zijn een eerste aanzet voor het PVE/ schets.

PVE samenstellen

Recentelijke heeft SiebenhellerBouw ons begeleid bij de verbouwing van onze woning in Berlicum. De eigenaar, Jan Siebenheller, heeft daarbij het hele traject van ontwerp tot oplevering van de woning overgenomen.…

Lees referentie