3. Schetsen » SiebenhellerBouw.nl
3. Schetsen Direct iets op papier zetten.

Particulier

Nu is het tijd om uw wensen en eisen vorm te geven. Dit is een van leukste onderdelen van het bouwproces, uw inspiratie wordt een perfecte match met mijn creativiteit en kennis van het vak.

We gaan schetsen op basis van de verkregen informatie. Dit vertalen we in een eerste schetsplattegrond waarin rekening gehouden wordt met o.a. bezonning, de koudekant van het huis, rooilijn, erfafstanden en de bestemmingsvoorschriften. De schetsen worden veelal uitgewerkt op basis van de directe wensen van u als opdrachtgever. Deze wensen stroken niet altijd met de door de Gemeente geeiste uitgangspunten. Dat maakt dat wij vaak de moeite nemen om een tweede schets te presenteren, hiervoor geldt een is geen.

Schets aanvragen

Zakelijk

Schetsen geven een eerste inzicht in het te bouwen project. Hiermee komen we tot de visuele uitwerking van het PVE. Alle wensen en eisen worden vertaald naar een basis voor de architect.

Schets aanvragen

In de afgelopen 25 jaar heb ik diverse bouwprojecten met vertrouwen neergelegd bij Jan Siebenheller van SiebenhellerBouw. Denk hierbij aan nieuwbouwopdrachten, diverse verbouwingen en aanpassingen die gedaan…

Lees referentie