10. Bouwen » SiebenhellerBouw.nl
10. Bouwen Plan, Do, Check, Act.

Particulier

In dit bouwblok hebben we bijna dagelijks contact over de voortgang van het project. Ik zorg er persoonlijk voor dat er zoveel mogelijk bouwfouten voorkomen worden. Iedere aannemer werkt weer anders, maar heeft altijd continu afstemming nodig met zijn opdrachtgevers. Ook het meer- en minderwerk wordt door mij nauwlettend gevolgd, er komen altijd situaties voor welke nooit van te voren hadden kunnen bedenken.

Tijdens de bouw zijn er vele keuzes te maken, van tegels tot stucwerk en derhalve ook financiële keuzes. Ook zijn er veel vragen zijn gedurende de bouw, deze komen bij de bouwvergaderingen en werkbesprekingen aan bod. 

Laten we bouwen

Zakelijk

Van het voorzitten van bouwvergaderingen, notuleren, houden van bouwtoezicht, strakke sturing op het meer- en minderwerk tot het voorkomen van bouwfouten gedurende het project: goed bouwmanagement zorgt voor happy flow in de planning.

Gedurende de bouw zal ik veel aanwezig zijn op locatie (vooral bij de start van ieder onderdeel). Hiermee verzorg controles op het uitgevoerde werk en voor optimale afstemming tussen de bouwpartners. De werkvergaderingen zijn een middel om bouw soepel te laten verlopen.  

Laten we bouwen

Baexem Investement B.V. besteedt het onderhoud van haar panden uit aan Siebenheller. Daarnaast kunnen huurders met technische vragen of klachten zich direct tot Siebenheller wenden. Die beoordeelt het probleem…

Lees referentie